Hướng dẫn kiểm tra cơ bản Beam 260 Plus SVT trước khi đưa vào sử dụng