" />

TPT NEW CLUB – PHÚ THỌ

TPT NEW CLUB – PHÚ THỌ

Khu 17, Xã Đồng Trung, Huyện Thanh Thủy, Tỉnh Phú Thọ

Công trình hoàn thiện và đi vào hoạt động vào tháng 11/ 2023 với 120 chiếc Beam 450 Plus